Jak běžel rok 2016

Vážení a drazí Vřesováci, přátelé a příznivci obnovy poutního místa Vřesová studánka, návštěvníci našeho webu,

po roce hledání nejen nejpříznivější varianty architektonického a provozního záměru staveb kaple a chaty na Vřesové studánce, ale i nejoptimálnějšího postupu přípravy záměru v souladu s ochranou přírody, máme před sebou jasné úkoly a cestu. Mnozí by si možná přáli více cimrmanovské motto „zlomeny bolem…“, ale my to vidíme opačně a pak nezbývá než zvolit motto „spojeni vírou“, vírou v úspěch našeho záměru.

V roce 2016 se kromě již prezentovaného závěru MŽP Ostrava o povinnosti provést posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), udály některé změny v našem Spolku, došlo k zajímavým setkáním, téměř třetího druhu, a k dokončení procesu navrácení pozemků v oblasti Vřesové studánky římskokatolické církvi, což umožnilo zahájit konkrétní jednání s jasným partnerem.

Jak běžel rok 2016:

Na počátku roku, 18.1.2016 proběhla derniéra naší výstavy ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Výstavu shlédlo celkem 414 platících návštěvníků a mnoho přátel, kteří se tak či onak, na výstavu dostali zdarma.

Kniha „Vřesová studánka / Povídání o historii a znovuzrození“, která vyšla koncem roku 2015 nákladem 1.000 kusů, se prodala již během brzkých jarních měsíců.  Vydání knihy bylo   dokonce oceněno v rámci internetovém hodnocení obyvatel Olomouckého kraje, za kulturní počin roku, kde jsme získali 4. příčku (brambora je koneckonců podle jedné postavy z knih Bohumila Hrabala nejkrásnější květinou Kerska).

Petice na podporu našeho záměru, kterou jsme zahájili v létě 2015, byla ukončena v lednu 2016. Sčítání elektronických hlasů bylo ukončeno k 17.1.2016, sběr podpisových archů probíhal ještě něco poté do 18.2.2016. Jako uznatelných jsme označili celkem 1159 elektronických podpisů a 5235 podpisů na arších, tedy celkově jsme získali 6.394 podpůrných podpisů z celé republiky. Děkujeme.

Během roku 2016 jsme uskutečnili dvě veřejné přednášky s tématem našeho záměru, ale především o historii poutního místa Vřesová studánka.

V srpnu 2016 vznikla v podobě malé kartičky Modlitba (Litanie) za Vřesovou studánku. A tady je první příklad blízkých setkání třetího druhu. Možná jste na horách potkali bělovlasého poutníka, který zdraví jako první, zastavuje se s dalšími návštěvníky Jeseníků, navazuje rozhovory a rozdává tyto litanie. Není to až tak nepatřičné, vždyť takto se chovali návštěvníci hor od nepaměti (tedy až na to rozdávání litanií J). Pokud ho potkáte, nelekejte se, zastavte se a pohovořte. Poutník není nebezpečný Yeti ani „škodný“, ba naopak.

V dubnu došlo k prvnímu „blízkému setkání“ a určitě ne třetího druhu, s některými zástupci ekologických spolků. Konkrétně se sešel předseda výboru Spolku se zástupci sdružení Actaea a TerraNatura. Následně proběhlo náhodné setkání se zástupcem Spolku průvodců Jeseníky. Nemáme pocit, že by došlo k zemětřesení a vzájemným očucháním jsme zjistili, že jsme všichni zástupci rodu homo sapiens se zájmem o přírodu, turistiku a nemusíme zrovna velká zábavní centra.

Výsledek Zjišťovacího řízení, který nám ukládá povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), byl doručen 19.9.2016.

10.11.2016 došlo v kamenolomu v Žulové k slavnostnímu převzetí pětitunového monolitu žuly, ze kterého vznikne oltář pro kapli na Vřesové studánce. Celý proces i kámen požehnal otec Milan Palkovič.

Byl dokončen proces majetkového vyrovnání – restituce. Na základě Rozsudku Okresního soudu v Šumperku, který nabyl právní moci dne 22.11.2016, došlo k Dohodě o vydání majetku AOPK ČR Římskokatolické farnosti Loučná nad Desnou. Konkrétně jde o pozemky pod bývalou kaplí a chatou. Tím byl dokončen zpětný proces, který má počátek v 30. letech minulého století, kdy církev pozemky i objekty koupila a spravovala.

Prvního prosince 2016 proběhlo jednání u olomouckého arcibiskupa, mons. J.B. Graubnera, zaměřené na hledání společného názoru a cesty k zajištění dlouhodobého udržení záměru obnovy poutního místa Vřesová studánka. I díky předchozím jednáním a pravidelné výměně informací, byl nalezen rychle společný pohled na budoucnost – když dva chtějí totéž…. Výsledkem jsou zahájené změny ve struktuře Spolku a příprava budoucích dohod a pravidel pro provoz poutního místa Vřesová studánka. Základem dlouhověkého udržení neziskového záměru se všemi atributy respektujícími subtilnost duchovního, přírodního i turistického charakteru místa, je spolupráce církve, reprezentované farností Loučná nad Desnou, obce Loučná nad Desnou a naším Spolkem. Podmínkou celé spolupráce je stále úvodní část našeho Memoranda z r. 2014. Přečtěte si jej (Memorandum-link), nic v záměru neměníme.

Během končícího léta se uskutečnily poutě na Vřesové studánce – tradičně poslední sobota v srpnu a druhá v září – tedy 27.8. a 10.9.2016. Také tradičně, poutě celebrovali otec František Eliáš a otec Milan Palkovič. A ještě jednou tradičně, poutí se zúčastnilo obvyklých 50 až 60 poutníků.

Aktivní bylo v naší věci i Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. To zajistilo expozici záměru obnovy poutního místa Vřesová studánka na květnovém tradičním sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu a následně na výstavě v Mnichově, v říjnu 2016.

K těm blízkým setkáním během roku 2016 určitě patří schůzky s ministrem kultury ČR, Danielem Hermannem, s ministrem zemědělství ČR, Martinem Jurečkou, s europoslankyní Michaelou Šojdrovou, se senátory Zdeňkem Brožem, Radkem Martínkem či nově zvolenými senátory Jiřím Čunkem a Lumírem Kantorem. Všichni podpořili naše úsilí a vyjádřili nám sympatie. Ale blízká setkání byla i s mnoha dalšími přáteli, osobami, které v regionu žijí a mají k Jeseníkům opravdu srdečný vztah. Z těchto setkání čerpáme inspiraci a sílu k naší činnosti. Děkujeme.

A co to blízké setkání třetího druhu? Ano, i k němu došlo a určitě nejednou. Zajímavý byl nález kostry postřeleného jelena v lokalitě Keprník – Vozka – Červená hora. Byl to opět náš „bělovlasý poutník“, který torzo objevil. Kdyby tak byl doběhl až k prameni Vřesové studánky, …? (tedy ten jelen)

Významný krok k zajištění nároků Spolku na obnově poutního místa byl i Novoroční akt přenocování na místě samotném s jasnou deklarací práv na využití území vyvěšením vlajek a samotným přežitím nádherné noci z 31.12.2016 na 1.1.2017. A nebyl to nikdo jiný, než onen „bělovlasý poutník“.

Možná je vhodné zmínit i registraci mnohokrát citovaného výskytu rysa ostrovida v naší lokalitě. Vedle oficiálních a zaručených zpráv se objevily i ty méně zaručené, ale to víte, na každém šprochu…

Jeden příklad je sice trochu „přepálený“ snímek a chráněné zvíře muselo zřejmě utrpět světelný šok, přesto je silueta jasným důkazem o výskytu živočicha vzácného v naší krajině:

Rys_na_VS

 

 

 

 

 

Takový a určitě v detailech mnohem bohatší byl náš rok 2016.

 A jaká je tedy zmíněná změna ve struktuře Spolku?

Předsedou výboru Spolku se od ledna 2017 stává P. Milan Palkovič a do výboru byl místo odstupujícího Pavla Holubáře zvolen Jan Jemelka. Zapojení otce Milana do organizace a do řídící pozice v celém probíhajícím procesu má svou logiku a usnadní mnoho diskuzí. Změna jde také vstříc větší veřejné záruce neziskového záměru Spolku.

Děkujeme za podporu všech příznivců, za věcné námitky těch, kteří záměr nepodporují, ale jsou ochotni k férové diskuzi a mají k záměru či jeho vlivu na krajinu opravdu co říci.

Vřesovce zdar

členové Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka

Zpráva Spolku ke stažení ve formátu PDF zde.