Poděkování

S ohledem na to, že mnoho historických fotokopií, obrázků a jiných podkladů bylo získáno z veřejně dostupných zdrojů a bez udání autorství, nejsme schopni u některých autorství ověřit a přisoudit konkrétnímu podkladu.

Proto je naše poděkování přispivatelům podkladů určitě neúplné. Pokud máte pocit, že by se vaše jméno mělo objevit v seznamu autorů a doložíte nám věrohodně tento fakt, velmi rádi vás zařadíme do zveřejněného seznamu i s naším poděkováním.

Pokud nebudete souhlasit se zveřejněním a opět nám doložíte své autorství, pak samozřejmě s omluvou dotčený dokument či obrázek stáhneme z našeho webu.

Alois Matuška – historické fotografie, historické údaje

Vítězslav Koranda – historické údaje, fotografie

Wikipedia

Stanislav Hošek – historické údaje, fotografie, obrázky

Richard Jašš – časopis Podesní a internetové stránky Občanského sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné – historické údaje, fotografie

Jaroslav Zapletal – historické údaje

Drahomír Polách – historické údaje, kopie fotografií, obrázků a jiných artefaktů a podkladů

Státní okresní archív Šumperk – kopie dokumentů atd.

Vlastivědné muzeum v Šumperku – kopie obrázku Fritze Raidy

Farnost Velké Losiny

Miroslav Chytil – fotografie

Tomáš Krýdl alias Frodo – současné fotografie

Marek Formánek – kopie historických foto a současné

Luděk Peřina – fotografie

Ondřej Nováček – vizualizace

Členové spolku

Některé historické mapy:

© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. 05 (03_IV), Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně – http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR – http://www.env.cz