Aktuální poutě

Do roku 1989 byly poutě zakázány a kněží mohli sloužit mši svatou jen se souhlasem církevních tajemníků na určených místech. V roce 1988 nastoupil do Velkých Losin a Loučné  P. František Eliáš a působil zde do roku 1992, kdy odešel do Zábřehu na Moravě.   Do  listopadu 1989  přicházel na toto místo soukromě s věřícími. Po roce 1990 se snažil obnovit tradici poutí na Vřesovou studánku na svátek Panny Marie Bolestné 15.9.   V době, kdy převládalo v oblasti německé obyvatelstvo, byla Vřesová studánka  místem, kde se v modlitbě sjednotili čeští i němečtí poutníci.  Během devadesátých let se ustálil termín na sobotě nejbližší svátku Panny Marie Bolestné.

V roce 2002 se stal v Losinách  a Loučné nad Desnou administrátorem P. Milan Palkovič.  Po jeho nástupu se začaly konat pravidelné bohoslužby ještě poslední sobotu v srpnu, jako poděkování za prázdniny.

Poutě v roce 2019 budou o sobotách 6. 4., 6. 7. a 5. 10. v 10.00 hod.  Hlavní poutě budou v sobotu 31. 8. a 14. 9. ve 14.30 hod.

Fotogalerie z pouti na Vřesové studánce z 12.9.2015

Fotogalerie z pouti na Vřesové studánce z 29.8.2015

Pouť na Vřesové studánce 30. srpna 2014

pout