Petice

Ukončení Petice

K 17. 1. 2016 jsme ukončili sběr petičních podpisů na podporu našeho záměru v elektronické i písemné podobě. Elektronické podpisy získané z našich webových stránek byly ošetřeny o některé zdvojené a neplatné údaje a jsou uloženy v datovém souboru. Z celkového počtu 1184 zaznamenaných podpisů  můžeme uznat 1159 jako platných.

Sčítání a kontrola podpisů na tištěných arších byla ukončena 18. 2. 2016 s tím, že korektně náš záměr podpořilo 5235 příznivců.

Celkový rozsah podpory záměru na obnovu poutního místa Vřesová studánka obrovský a potěšující je i to, že příznivci jsou z celé Moravy a z různých regionů Čech. Děkujeme všem, kteří náš záměr i touto formou podpořili a vyjádřili svobodně svůj názor.

Po všech kontrolách a korektním sečtení podporujících hlasů byly v 8. týdnu letošního roku materiály v souhrnu zaslány těm, kteří jsou zmíněni v úvodu Petice:

Senátu Parlamentu ČR
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Zastupitelstvu Olomouckého kraje
Ministerstvu životního prostředí ČR
Ministerstvu kultury ČR
Obci Loučná nad Desnou
Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR

 

Text Petice pro obnovu poutního místa Vřesová studánka

Senátu Parlamentu ČR a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Zastupitelstvu Olomouckého kraje
Ministerstvu životního prostředí ČR
Ministerstvu kultury ČR
Obci Loučná nad Desnou
Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR

Dne 27. 6. 2015

Vědomi si odpovědnosti za náš svět, uznávajíce, že nás všechny, kdo s Jeseníky a lidmi v nich žijeme nebo je máme rádi, k řádnému spravování zavazuje nám svěřená krásná příroda Jeseníků, jejich dědictví duchovní a kulturní, jakož i potenciál rekreační a sportovní, prohlašujeme, že je přirozenému řádu věcí odpovídající, aby se přání generací poutníků konečně naplnila a poutní místo na Vřesové studánce, aby opět ožilo. Nově vzniklá aktivita Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka, směřuje k obnovení tradičního prostředí poutního místa, které Jeseníky po staletí utvářelo a v srdcích lidí nikdy nepřestalo a nepřestane existovat.

Vyjadřujeme těmto záměrům plnou podporu a vybízíme všechny kompetentní orgány a lidi dobré vůle, seznámené s touto peticí, aby se se záměry obnovit Vřesovou studánku poctivě seznámili a v rámci svých možností a kompetencí aby uvedený záměr všemi zákonnými prostředky podpořily. Současná historická možnost k obnově, která se díky šlechetnosti donátorů naskytla, se nemusí v dohledné době opakovat.

V pravdě moderní obnova poutního místa, provedená v účelném, ale na krásu bohatém rozsahu, na historickém půdorysu původních staveb kaple a horské útulny, vrátí hřebenu Jeseníků bolestně chybějící krajinotvornou a jedinečnou dominantu a bude nenápadnou, ale jasně zářící perlou našich hor, radostným místem pro tiché usebrání se i lidské setkávání. Bude opět praktickým, logickým a tolik potřebným záchytným bodem pro turisty, pohybujících se na hřebeni Jeseníků, dobrou základnou pro výlety i záchranné operace.

Obnovená chata a kaple Na Vřesové studánce se stanou znovu, tak jako po staletí minulá, bezpečným místem pro všechny lidi dobré vůle a milovníky Jeseníků. Splaťme konečně tento náš dluh našim horám. Udělejme vše pro obnovu poutního místa na Vřesové studánce.

Petiční výbor:

  1. Mgr. Zdeněk Brož, Horní 8, 787 01 Šumperk, senátor, člen petičního výboru
  2. Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., U železné lávky 10, 110 00 Praha 1, senátor, člen petičního výboru
  3. Ing. Milena Kratochvílová, Pod Lesem 4, 787 01 Šumperk
    člen a zástupce petičního výboru, 583 214 985, 603 511 077, kratochvilovamil@seznam.cz