Přednášky, exercicie

Přednáška v kapli sv. Kříže v Bludově

Další ze zajímavých akcí, které se náš spolek aktivně zúčastnil, byla prezentace Pavla Holubáře v kapli sv. Kříže v Bludově, v neděli 26.6.2016. Téma bylo samozřejmě Vřesová studánka – historie a záměr její obnovy.

Přednáška byla pořádána Nadací Karla staršího ze Žerotína a uskutečnila se v rámci pravidelných „vzdělávacích“ přednášek. Přednášky probíhají vždy každý druhý měsíc , témata jsou různá: historie, současnost, poutní místa, lidové řemeslo a další.

Do malého prostoru zrekonstruované kaple přišlo přibližně 25 posluchačů. Během 1,5 hodinové přednášky i s diskuzí byli zájemci o poutní místo Vřesová studánka seznámeni s jeho dlouhou historií i se záměry obnovy, kterých bylo v minulosti více.

 

Ukončení výstavy Vřesová studánka ve Vlastivědném muzeu v Šumperku v Galerii mladých

17. 1. 2016 byla oficiálně ukončena naše výstava ve Vlastivědném muzeu v Šumperku v Galerii mladých, která probíhala od 30. 10. 2015. Odezva návštěvníků, kteří nám zanechali své vzkazy v knize návštěv, byla veskrze pozitivní.

S mírnou lítostí se většina členů spolku naposledy prošla výstavou v pondělí 18. 1. 2016. Poté jsme deinstalovali všechny exponáty a dokumenty, některé poctivě vrátili laskavým zapůjčitelům a informační postery jsme uložili do archivu k pozdějšímu použití.
160118-derniera_2 160118-derniera_1

Děkujeme všem 414 platícím a řadě čestným (a neplatícím 🙂 ) návštěvníkům za jejich čas, který věnovali naší expozici, za jejich názory, podporu i za některé odmítavé, ale korektní připomínky.

Věříme, že výstava i kniha o historii Vřesové studánky přispěly k lepšímu pochopení jejího významu a vyvrátily některé pochybnosti o oprávněnosti našich snah o obnovu celého poutního areálu v nádherném prostředí pod Červenou horou v Jeseníkách.

 

Prodej knihy Vřesová studánka / Povídání o historii a znovuzrození

Podle našich informací je kniha prakticky vyprodána a zůstává pouze v některých Informačních centrech a knihkupectvích v několika kusech. Náš spolek už má zásoby z původního nákladu 1000 kusů také vyprodány. Svědčí to o velkém zájmu o poutní místo Vřesová studánka a o nové aktivity směřující k jeho obnově.

 

Zahájení prodeje knihy „Vřesová studánka / Povídání o historii a znovuzrození“ od autorů Drahomíra Polácha, respektovaného historika a Pavla Holubáře, „respektovaného“ předsedy Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka

Motto knihy: Dříve než drahé vlasti krásná místa nevyhledáš, nepřestupuj její práh!Prebal_knihy

Kniha byla uvedena v život dne 4. 12. 2015 v 17 hodin symbolickým pokřtěním vodou z pramene na Vřesové studánce. Na tomto slavnostním aktu nechybělo mnoho příznivců Vřesové studánky, milovníků knih a lidí dobré vůle. Křest knihy byl doprovázen přednáškou autorů a zamyšlením uznávaného sochaře pana Otmara Olivy. Ten stál u zrodu prvního vážného pokusu o obnovu poutního místa Vřesová studánka již v roce 1977.


Zdroje fotografií: P. Horák, H. Písková

Od 4. 12. 2015 je kniha v prodeji na vybraných místech. Není dostupná v běžné síti distributorů a prodejců.

 

Vernisáž výstavy Vřesová studánka ve Vlastivědném muzeu v Šumperku v Galerii mladých

V pátek, 30. 10. 20015 v 17 hodin byla vernisáží slavnostně zahájena výstava Vřesová studánka. Skoro by se dalo říct „sešlo sa nás chlapov na tri rebriňáky“. Galerie a přilehlé prostory byly zaplněny vzpomínkami nabitými a přátelsky naladěnými příznivci obnovy poutního místa Vřesová studánka. Náš odhad je asi 125 návštěvníků. Zastoupeny byly i orgány a organizace, které v celém procesu obrody mají své místo a roli a zahájení výstavy si nenechaly ujít.


Autor fotografií 3 – 7 Zdeněk Nováček

Po krátkých uvítacích proslovech (alespoň doufáme, že to tak bylo chápáno) proběhlo mnoho diskuzí, setkání přátel a pamětníků s pojícím tématem historie a obnovy Vřesové studánky.

Samotná expozice je představována postery, obrázky, obrazy a sochami či artefakty dokumentujícími historii, snahy o obnovu i aktuální stav poutního místa.

My, jako Spolek, moc děkujeme všem účastníkům zahájení výstavy za jejich vřelé přijetí našeho záměru a pestrého aranžmá výstavy.

A vás všechny, kdo jste si našli čas vstoupit na naše webové stránky, srdečně zveme na prohlídku této výstavy, která potrvá až (nebo „jen“?) do 17. ledna 2016.

Zároveň vás zveme na další významnou akci našeho spolku. Tou je Prezentace a křest nové knihy „Povídání o historii a znovuzrození Vřesové studánky“, jejímiž autory jsou Drahomír Polách, známý šumperský historik a Pavel Holubář, předseda výboru našeho spolku, který tak vstupuje do neznámých vod autorských. Představení knihy o rozsahu téměř 200 stran bude pojato jako prezentace vedená Drahomírem Poláchem, na jehož přednášky je vždy „vyprodáno“. Termín akce je v pátek, 4. 12. 2015 v 15 hodin v prostorách G-klubu, Domu kultury v Šumperku. Po přednášce a křtu knihy předpokládáme diskuzi, která se může přesunout do prostorů výstavy jen o 50 m vedle G-klubu.

 

Výstava v Galerii mladých Vlastivědného muzea v Šumperku, Hlavní třída 22. Šumperk.

30.10.2015 – 17.1.2016

Výstavu pořádá Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka.

Cílem výstavy je komplexně představit poutní místo Vřesová studánka v Jeseníkách a připomenout odkaz historicky dlouhodobě využívaného poutního místa, které v sobě spojuje duchovní i turistické potřeby člověka, jak původních německých, tak českých obyvatel, od dob jeho vzniku až po současnost.

Záměr bude prezentován, jak formou tištěných posterů a elektronického promítání, tak i dochovanými autentickými předměty z tohoto místa; dále pak architektonickým projektem a modelem obnovy poutního místa, včetně výsledků biologických studií o případném dopadu obnovy na přírodně unikátní lokalitu. Výstava se také pokusí zrekapitulovat prakticky nepřetržité snahy o obnovu tohoto magického místa, od vyhoření kaple v roce 1946 do dneška.

Expozice bude dále doprovozena uměleckými díly některých členů spolku; především akad. sochaře Otmara Olivy a akad. malíře Jana Jemelky i samostatnými panely přibližujícími tvorbu ostatních členů spolku – architektů Miroslava Vochty, Františka Zajíčka, Veroniky Zahrádkové a Vojtěch Jemelky.

Svou podporu záměru spolku mohou návštěvníci vyjádřit podepsáním „Petice za obnovu poutního místa Vřesová studánka“, která bude po ukončení výstavy zaslána adresátům.

Součástí výstavy bude i křest knížky o historii Vřesové studánky od historika Drahomíra Polácha s názvem „Povídání o historii a znovuzrození Vřesové studánky“. Kniha bude obsahovat obsáhlou řadu obrazové dokumentace a historických faktů, ale i otevřených otázek a překvapivých nových poznatků, které známý historik zdokumentoval.

Mottem knihy i celé výstavy je úryvek z návštěvní knihy chaty na Vřesové studánce, (z let 1853-1857), „Dřív než drahé vlasti krásná místa nevyhledáš, nepřestupuj její práh!“.

Jan a Vojtěch Jemelkovi

Pozvanka-mala

Pokud můžete i vy přispět nějakým zajímavým exponátem, obrázkem, fotografií či dokumentem, které se vztahují k historii Vřesové studánky, obraťte se přímo na předsedu výboru spolku, pana Holubáře buď na e-mailovou adresu nebo poštovní adresu sídla spolku. Forma příspěvku může být zápůjčka či darování.

 

Výstava posterů s tématikou historie poutního místa Vřesová studánka a představení záměru spolku na Mariánské pouti v Branné, 15.8.-16.8.2015net plakat branna pout 2015

Každý rok, v polovině srpna se v Branné koná dnes již tradiční obnovená pouť. Pro místní i návštěvníky je připraveno plno řemeslných stánků, dobré jídlo a pití, živá muzika, mše v kostele Sv. Archanděla Michaela, atrakce pro děti, výstavy, vystoupení místních umělců, a plno dalších atrakcí. Výstava bude v prostorách kostela.

 

Galerie fotografií z výstavy v Branné

Vřesová studánka – prezentace záměru obnovy poutního místa

Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka společně s Obcí Loučná nad Desnou a Farností Loučná nad Desnou uspořádali první veřejnou prezentaci svého záměru v sobotu
27. 6. 2015, od 10:00 do 13:00 hodin v Kulturním domě obce Loučná nad Desnou.

Program:

  • Prezentace záměru na obnovu poutního místa Vřesová studánka
  • Co očekávají organizátoři od prezentace
  • Představení Petice a zahájení podpisové akce
    bližší informace najdete ve složce Petice
  • Krátká diskuze

Jako občerstvení byla nabídnuta voda z pramene na Vřesové studánce.

Za účast kolem 150 příznivů záměru a jejich diskuzi, včetně zástupcům médií, děkují za pořadatele:

členové Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka
Jaroslav Sembdner, starosta obce Loučná nad Desnou
P. Milan Palkovič, administrátor exc. farnosti Loučná nad Desnou