Vizualizace

Perspektivní pohledy – turistická chata

Perspektivní pohledy – kaple

Půdorys chaty – 1. NP

Půdorys chaty – 2. NP

Půdorys kaple

Technické parametry staveb a kapacity

 

Proč jsme zvolili variantu „kaple + horská chata“ a proč v navržené podobě?

To je častý dotaz a předmět diskuzí. I my jsme na počátku našich úvah probírali mnoho variant a podob obou staveb. Ve spolku je kromě nadšenců, jak nás nazývají média a někteří příznivci, i vysoký počet profesionálních architektů. Jde o tým, který měl nakonec hlavní slovo v architektonickém a technickém řešení staveb. Arhitektonický tým tvoří Vojta Jemelka, Mirek Vochta, Verča Zahrádková a Franta Zajíček. Návrhy staveb považujeme za týmovou práci.

Filozofickou otázku, jak subtilní či jak dominantní mají stavby být a jaký má být účel především chaty, jsme řešili v dlouhých diskuzích a dospěli jsme k navrženému řešení. To má několik výhod, které převládly nad jinými aspekty:

Chata nemůže v delším čase reagovat na zvyšující se požadavky turismu na vyšší a vyšší obslužnost – proto nevadí její omezená nabídka služeb a poměrně decentní charakter jejích hmot. Zároveň nám tento omezující pohled umožnil jít cestou energetického ostrova, bez nutné pokládky elektrického kabelu z Červenohorského sedla.

Chata musí zajišťovat trvalou bezpečnost na horské trase a trvalý dozor nad kaplí, aby mohla být otevřena pro veřejnost celoročně – proto musí mít trvalý provoz s trvalou obsluhou (to zároveň vylučuje variantu jakési nehlídané útulny či jen útočiště před nepřízní počasí).

Chata plní i roli garanta dohledu nad ochranou přírody v okolí – nejen odpadky a zkracování cest, ale i zajištění sociálního zázemí, bez kterého je okolí místa silně a trvale ohrožováno.

K Vřesové studánce a tedy i k chatě vede dostatečná komunikace pro její zásobování, bez nutnosti cestu jakkoliv rozšiřovat či upravovat její povrch.

Věříme, že k návrhům staveb se povede ještě více diskuzí, ale v zásadní filozofii staveb už moc změn nečekáme.