Memorandum

Obnova poutního místa Vřesová studánka – dobrá zpráva pro poutníky a milovníky hor

Vrátit Jeseníkům část jejich duchovního a kulturního dědictví. To je cíl nově založeného Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka. Motivací jeho zakladatelů je láska k místním horám a jejich tradicím – ať už duchovním, kulturním nebo novodoběji turistickým.141118-grafika-horizont-kaplička-rev

Pod pojmem obnova si zakladatelé spolku představují vybudování kaple a horské chaty v podobném rozsahu, v jakém byly před svým zničením. Nejde přitom o vybudování repliky, jako by byla nová. Kaple i chata by měly vyjádřit svůj původní záměr současnými technickými možnostmi. Odpočinek, setkávání, oslava, prosba i děkování: to je poutní místo. Propojení s minulostí bude symbolicky reprezentováno původním dochovaným zvonem a křížem z kaple. Obnova bude plnit roli poutního místa a místa každodenního setkávání poutníků, turistů a návštěvníků hor, kteří neočekávají prostředí horského hotelu, ale místo připomínající doby, kdy se do hor vydávali lidé hledající krásu, duchovní zážitek a mír ve svém srdci. Horská chata bude poskytovat základní občerstvení návštěvníkům a poskytne vítaný útulek v nepříznivém počasí. Stane se dalším bezpečným záchytným bodem na cestě po hřebenech Jeseníků, tak, jako tomu bývalo v minulosti.

Spolek ve svém nynějším složení má za cíl připravit veškeré architektonické a administrativní práce a následně předat podklady do rukou transformovaného spolku, který bude zajišťovat jak obnovu, tak i následný provoz poutního místa Vřesová studánka. Cílem spolku je vytvořit řídící výbor, který budou reprezentovat zástupci příslušné farnosti, obce Loučná nad Desnou a jeden zástupce stávajících členů spolku tak, aby byl zajištěn dlouhodobý neziskový charakter záměru.

Součástí činnosti spolku je spolupráce s církví a sdruženími či spolky, které se problematice obnovy Vřesové studánky věnovaly nebo věnují dodnes. Těchto aktivit bylo a je skutečně mnoho a to svědčí o silné motivaci a vlivu Vřesové studánky na mysl jejích návštěvníků. Genius loci tohoto místa pohltil každého citlivého poutníka, který zde zavítal. A to je smyslem celé obnovy. Dát možnost jak pamětníkům, tak i novým nedotčeným poutníkům a turistům pocítit sílu a krásu tohoto místa v prostředí, které tam bývalo „odnepaměti“.

Duchovními garanty záměru jsou známé osobnosti, které se o obnovu poutního místa zasazovali již v hluboké minulosti. Jde o akad. sochaře Otmara Olivu, akad. malíře Jana Jemelku a architekta Miroslava Vochtu. Ti na místě vyhořelého kostelíka již v roce 1993, na zbylých základech presbytáře, postavili malou kamennou mohylu s osazeným dvoumetrovým  litinovým křížem, který posvětil světící biskup olomoucký Josef Hrdlička.

Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka z.s. byl založen 19. 3. 2014 jako nezisková organizace a má sídlo v Šumperku.

Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka

Datum založení : 19. 3. 2014                         Sídlo spolku: Průmyslová 3020/3, 78701 Šumperk

Zakládající členové – výbor spolku: RNDr. Pavel Holubář , akad. mal. Jan Jemelka,
akad. soch. Otmar Oliva, akad. arch. Miroslav Vochta, ing. arch. František Zajíček
a JUDr. Petr Holub.