Jak běžel rok 2017

Vážení a drazí Vřesováci, přátelé a příznivci obnovy poutního místa Vřesová studánka, návštěvníci našeho webu,

po dalším roce usilovného hledání nejpříznivější varianty architektonického a provozního záměru staveb kaple a chaty na Vřesové studánce, jakož i nejoptimálnějšího postupu přípravy záměru v souladu s ochranou přírody, se zdá, že jsme mnoho nepokročili. Ale i malé krůčky mohou být velkými kroky pro lidstvo. Nejsme však na Měsíci a musíme se vrátit na Zemi. Míček je stále na naší straně stolu a odpálit na druhou stranu se nedaří tak rychle, protože již prezentovaný závěr MŽP Ostrava vyžadoval hydrogeologický průzkum v čase přísušku, a to je od července do září. Zpracování dat bylo vyhodnoceno na konci října a výsledky vedly k přehodnocení trasy a vyústění přečištěných odpadních vod. To zase vede k novému biologickému posouzení, a tak je nutno opět čekat.

Jak tedy běžel rok 2017:

Na počátku roku došlo ke změně ve struktuře Spolku. Předsedou výboru Spolku se od 31. ledna 2017 stává P. Milan Palkovič. Do výboru byl místo odstupujícího Pavla Holubáře zvolen Jan Jemelka. Zároveň došlo ke změně adresy Spolku. Místo původní adresy Průmyslová 3020/3, 787 01 Šumperk je současná adresa: Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka, z. s., Bukovická 58, 788 15 Velké Losiny. Zapojení otce Milana je poměrně logické a vychází z původního předpokladu, že se do obnovy zapojí také farnost a obec Loučná nad Desnou, na jejímž katastru se lokalita nachází. Farnosti i obci byla nabídnuta účast ve Spolku, aby se vyšlo vstříc veřejné záruce neziskového záměru Spolku. Navíc se farnost na základě rozsudku Okresního soudu v Šumperku, který nabyl právní moci dne 22. listopadu 2016, domohla svého práva k vydání pozemku pod bývalou kaplí a chatou, jež jí byl roku 1956 odcizen. Po obdržení rozsudku bylo možno dokončit převod zápisem do katastru, který byl proveden 7. března 2017.

Dne 6. února 2017 proběhlo setkání se zástupci Hnutí Duha v Olomouci. Došlo k výměně názorů, ze strany Hnutí Duha hlavně ohledně arkto-alpinského unikátního biotopu nad bývalou kaplí, ze strany Spolku o snahách o obnovu poutního místa a jeho historii.  Došlo i ke hledání kompromisního řešení – varianta jen kaple a záruky, že se nebude postupovat „salámovou metodou“.  Domluva vyzněla tak, že se ve Spolku ještě budeme zabývat dalšími variantami, jak ostatně vychází ze závěru MŽP Ostrava.

V únoru a dubnu proběhlo setkání Spolku zaměřené na dokončení projektu, hledání vhodného projektanta, hydrogeologa a studie ČOV. Dále proběhlo setkání se zástupcem CHKO.

Koncem února jsme mohli popřát novému Rytíři české kultury, našemu členovi Otmaru Olivovi.

Dne 24. dubna 2017 byli Milan Palkovič a Otmar Oliva s Mirkem Vochtou pozváni na jednání liturgické komise Arcibiskupství olomouckého, kde měli představit záměr kaple a oltáře. Vzhledem k tomu, že se na oltáři již pracovalo, tak byl nejvyšší čas. Prezentace nakonec dopadla uspokojivě, i když nám komise zpočátku vytkla špatnou komunikaci. Ke stavbě kaple nebyly závažné připomínky, jen mobiliář kaple musí být ještě konzultován. Oltář nemůže být zatím vysvěcen a nebylo doporučeno umístit na něj spony kvůli vandalům.

V květnu, při odlévání spon oltáře, chlapci na Velehradě dostali nápad vytvořit kolem oltáře půdorys nového kostelíka z trámků, které mohou posloužit jako lavice. Nápad dobrý, ale kdo bude  obíhat všechna povolení?

Koncem května se dostal pod operační nůž náš bývalý předseda Pavel. Pacient přežil :-) , ale dlouhodobé problémy se zády a další okolnosti jej postupně dovedly k myšlence na odchod ze Spolku. :-(

V červnu se nám vrátila expozice záměru obnovy od Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V kostele ve Velkých Losinách je místa dost a zatím může být výstava instalována tam. Pokud si ji někdo bude chtít zapůjčit, má možnost.  Jenda s Vojtou si dali záležet a Pavel přivezl Pietu.

V červenci proběhlo další setkání Spolku, kdy Pavel oznámil svůj odchod. Pavle díky za vše. I za ten „malý“ obrázek Vřesové studánky, od kterého by se mohla odvinout stavba chaty.

 V létě konečně začala hydrogeologická měření. Bylo potřeba vytyčit a připravit body měření. Oproti původnímu plánu bylo přidáno měření také na Divokém potoce. Měření probíhalo celkem na sedmi bodech a bylo ukončeno koncem září.

VS_zprava_2017_obr_1

V prázdninových měsících bylo potřeba připravit pouť na Vřesovou studánku, dokončit, převézt a instalovat oltářní kámen a dokončit kolotoč povolení k instalaci oltáře a trámků.

VS_zprava_2017_obr_2

V závěru léta se konečně zrealizoval sen „bělovlasého poutníka“ do šťastného finále. Pod Otmarovou taktovkou došlo v pátek 1. září 2017 k osazení trámků, které symbolizují budoucí kapli, a v pondělí 4. září 2017 byl na místě bývalé kaple instalován oltář ze žuly vydolované na úpatí Jeseníků a „vynesený“ na jejich duchovní vrchol. Za účasti několika desítek příznivců a milovníků hor na tomto oltářním kameni  P. Antonín Lukeš z komunity Identes poprvé sloužil mši svatou za ty přátele a známé, kterým hory vzaly život.

Již tradičně se poutníci sešli poslední sobotu v srpnu (26. 8. 2017) na mši svaté, kterou celebroval otec František Eliáš. Další pouť v sobotu 9. září 2017 celebroval otec Milan společně s otcem Františkem za účasti asi sto padesáti poutníků a televize Noe. Následně byli otec Milan s Jendou a Otmarem pozváni na besedu Kulatý stůl do studia televize Noe v Ostravě, kde měli možnost divákům představit historii poutního místa i současnou snahu o obnovu.

Koncem září se vydal otec Milan do Vysokých Tater obhlédnout soužití horalů se skalními orly a jinými dravci na horských chatách. Všude byly stopy Alkohoru. :-)

VS_zprava_2017_obr_3

Dne 9. listopadu 2017 proběhla valná hromada, na které jsme znovu prošli naše vize, co chceme a kudy chceme jít. Z ankety vyplynulo, že téměř jednomyslně jsou členové pro stavbu chaty i kaple současně. Návrh postavit jenom kapli neprošel. Až na jeden hlas souhlasí členové se dvěma variantami energetického provozu – ostrovním systémem nebo napojením na Červenohorské sedlo. Prioritou je jednoduchý restaurační provoz – maximálně dvě polévky, dvě jídla + borůvkové knedlíky.  Jednoduché ubytování pro 11 osob + personál. Většina členů preferuje restaurační kapacitu do 40 turistů. Vzhledem k duchovnímu charakteru místa je nutná stálá přítomnost kněze nebo řeholníka. Na tomto setkání oznámil svůj odchod ze Spolku Petr Holub.

VS_zprava_2017_obr_4

Smutným faktem je, že Vřesová studánka je využívána k nekontrolovatelnému  bivakování.  Turisté se neštítí rozdělávat oheň, zanechávat na místě odpadky a ulevovat si dle libosti na kterémkoliv místě, a to i u kapličky, což vypovídá o jejich duchovním povědomí a smysluplnosti obnovy poutního místa.

VS_zprava_2017_obr_5

V závěru roku před Vánoci došlo k akci „Stromeček z Vřesové studánky“.  I přesto, že jsme byli obdařeni velikou sněhovou nadílkou, sešlo se pět skalních sněžných mužů a žen. Akci určitě na jaře zopakujeme.

P. Milan Palkovič

Jak běžel rok 2017 ke stažení ve formátu PDF zde