Spolupráce

V rámci dosavadní činnosti, hledání podkladů, podpory a motivací jsme navázali kontakty a v některých případech i trvalejší spolupráci s následujícími spolky, sdruženími, organizacemi a jednotlivci:

 • Od počátku jsme v trvalém kontaktu se zástupci církve, ať už příslušné farnosti a děkanství, tak i Arcibiskupstvím olomouckým. Získali jsme jejich podporu a požehnání. Jednáme společně o vstupu zástupce příslušné farnosti do výboru spolku tak, aby církev byla jedním z dlouhodobých garantů udržení neziskového charakteru záměru a naplnění jeho duchovního rozměru. Svůj zájem o členství nám projevilo Arcibiskupství olomoucké písemně 2. 6. 2015.
  http://www.farnostlosiny.cz/
 •  Od počátku jsme v kontaktu se starosty obce Loučná nad Desnou – získali jsme jejich podporu včetně písemného podpůrného dokumentu s věcnou argumentací. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo členství ve spolku na svém zasedání 3. 6. 2015.
  http://www.loucna-nad-desnou.cz/
 • Kontaktovali jsme zástupce spádového města regionu, města Šumperk – starostu – získali jsme jeho podporu, účastnil se i z pozice senátora osobní návštěvy na ředitelství AOPK v lednu 2015. Naše spolupráce je trvalá a jsme v pravidelném kontaktu.
 • Kontaktovali jsme i předsedu (pan Manfred Weber) a další zástupce (Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Pavel Svoboda) klubu Evropské lidové strany ve Štrasburku a získali jejich podporu. (foto Štrasburk).
 • Kontaktovali jsme zástupce Sudetského zemského spolku pana Bernda Posselta, který poutní místo dokonce navštívil již počátkem devadesátých let za doprovodu biskupa Otčenáška. Získali jsme jeho podporu.
 • Jednali jsme o spolupráci s paní Erikou Vosáhlovou, zastupující Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Náš záměr již členové organizace prezentovali na 66. Sudetoněmeckých dnech v Augsburgu, 23. – 24. května 2015.
 • Od počátku jsme v kontaktu s občanským sdružením Obnova kulturního dědictví údolí Desné, které dlouhodobě usiluje o obnovu kulturního dědictví Podesní a získali jsme jejich podporu.
  http://vresovka.cz/
 • Spolupracujeme s historikem Drahomírem Poláchem a dohodli se na zpracování podrobné publikace o historii Vřesové studánky, která vyšla na podzim roku 2015.