Výřez smrků

Záchrana Vřesové studánky – výřez smrků v lokalitě Vřesová studánka, 5. 5. 2018

Počátkem května 2018 byl učiněn další krok k záchraně Vřesové studánky v rámci setkání pro nezadané s názvem „Seznamte se, prosím“?  Víkend se uskutečnil na faře ve Velkých Losinách a součástí byla i brigáda kolem poutního místa Panny Marie sedmibolestné na Vřesové studánce.  Smyslem setkání je přirozené poznávání sebe i ostatních při práci a oddechu. Nezadaní, kteří se chtějí seznámit i zadaní, kteří se chtějí inspirovat, měli možnost seznámit se s historií poutního místa a přiložit ruku k dílu při záchraně Vřesové studánky. Na akci se podílela Římskokatolická farnost Loučná nad Desnou se Spolkem pro obnovu poutního místa Vřesová studánka. V dané lokalitě se nacházejí vzácné biotopy alpinských trávníků, které jsou předmětem ochrany přírody a které postupně začala vytlačovat dřívější výsadba smrků. Pro záchranu bylo nutno administrativně vyřešit trvalé omezení využívání pozemku pro plnění funkce lesa na Vřesové studánce a v součinnosti s CHKO Jeseníky, Lesy ČR a obcí Loučná nad Desnou vyřešit odstranění  nevhodné výsadby (Výzva CHKO Jeseníky ze dne 27. 4. 2018). Celá akce proběhla v sobotu 5 .5. 2018. Zahájena byla Mší svatou na oltářním kameni z Žulové, který byl instalován v minulém roce na místě, které je prokazatelně uctíváno od 17. století a zúčastnili se jí kromě účastníků setkání i další mladí lidé z farností v údolí Desné.

P. Milan Palkovič

VS_vyrez_smrku_1

 

 

 

 

 

 

 

VS_vyrez_smrku_2

VS_vyrez_smrku_3