Ukončení petice

K 17. 1. 2016 jsme ukončili sběr petičních podpisů na podporu našeho záměru v elektronické i písemné podobě. Elektronické podpisy získané z našich webových stránek byly ošetřeny o některé zdvojené a neplatné údaje a jsou uloženy v datovém souboru. Z celkového počtu 1184 zaznamenaných podpisů  můžeme uznat 1159 jako platných.

Sčítání a kontrola podpisů na tištěných arších byla ukončena 18. 2. 2016 s tím, že korektně náš záměr podpořilo 5235 příznivců.

Celkový rozsah podpory záměru na obnovu poutního místa Vřesová studánka obrovský a potěšující je i to, že příznivci jsou z celé Moravy a z různých regionů Čech. Děkujeme všem, kteří náš záměr i touto formou podpořili a vyjádřili svobodně svůj názor.

Po všech kontrolách a korektním sečtení podporujících hlasů byly v 8. týdnu letošního roku materiály v souhrnu zaslány těm, kteří jsou zmíněni v úvodu Petice:

Senátu Parlamentu ČR
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Zastupitelstvu Olomouckého kraje
Ministerstvu životního prostředí ČR
Ministerstvu kultury ČR
Obci Loučná nad Desnou
Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR