Poutě v roce 2019

Poutě v roce 2019 se budou konat o sobotách 6. 4. , 6. 7. a 5. 10. v 10.00 hod.  Hlavní poutě budou v sobotu 31. 8.  a 14. 9. ve 14.30 hod.