Oltář na Vřesové studánce

Instalace oltářního kamene a lavic na Vřesové studánce

V pátek 1. 9. a v pondělí 4. 9. 2017 se staly na Vřesové studánce dvě související události. Nejdříve zde byly nainstalovány dřevěné lavice a připraveno místo pro oltář. Následně v pondělí dopoledne byl na připravené místo přivezen a usazen oltářní kámen o hmotnosti 3,5 tuny. Blok z obyčejné žuly vytěžené z podhůří Jeseníků byl 10. 11. 2016 požehnán v kamenolomu v Žulové a po opracování symbolicky vynesen vzhůru k vrcholům Jeseníků jako znamení převahy ducha nad hmotou a zároveň jejich provázanosti. Lavice kolem kamene kopírují budoucí půdorys kaple, jež by jednou měla vyrůst na obnoveném poutním místě.

O realizaci díla se nejvíce zasloužil akademický sochař Otmar Oliva a kameník Petr Novák. Sponzorsky dílo zaštítila rodina Miková a farnost Loučná nad Desnou. Za účasti několika desítek příznivců a milovníků hor zde P. Antonín Lukeš z komunity Identes poprvé sloužil mši svatou za ty přátele a známé, kterým hory vzaly život. Následně v sobotu 9. 9. 2017 byla na stejném místě a na stejném oltářním kameni sloužena poutní bohoslužba k Panně Marii sedmibolestné – patronce poutního místa.

Završila se tak jedna etapa obnovy poutního místa, která začala 3. 2. 2014 v sídle organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Následovalo setkání 6. 2.2014 ve „vagoně“ se zapálenými nadšenci, kteří se již dříve pokoušeli o obnovu poutního místa. Tato setkání pak vedla ke vzniku Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka, z.s. dne 19. 3.2014.

Spolek se snaží o obnovu duchovního místa s respektem k okolní přírodě, jako Božímu dílu a chce navázat na více než třísetletou tradici místa, kde byly uzdravovány vztahy, duše i tělo.

Bez toho, že člověk bude chránit a léčit svoje vztahy a duši od sobectví, nemůže účinně chránit ani Boží dílo kolem sebe. Odkazy se vztahují k následné pouti k Panně Marii Bolestné, jíž je místo zasvěceno a „Kulatému stolu“, kde se členové Spolku snaží přiblížit minulost i současnost místa.

Pouť k Panně Marii Bolestné v TV Noe v přímém přenosu 9. 9. 2017:

http://www.tvnoe.cz/video/13681

Kulatý stůl k obnově poutního místa Vřesová studánka – TV Noe, 15. 9. 2017

http://www.tvnoe.cz/video/13808