Finanční dary

Vážení přátelé, příznivci našeho záměru,

Velice si vážíme toho, že nám již nyní nabízíte finanční podporu. To svědčí o vaší důvěře a věřte, je to pro nás zavazující zdroj naděje.

Pro četné administrativní překážky a úkony však zatím přesně nevíme, kdy bude možné náš záměr realizovat. Navíc v případě katastrofického vývoje nemůžeme vyloučit ani neúspěch našich snah. Považujeme proto za solidní nabídky na finanční dary zatím nepřijímat, pouze je evidovat a veškeré náklady a rizika nést sami. Tento stav je dočasný a věříme, že bude trvat již jen krátkou dobu.

Nyní čekáme na potřebný souhlas vlastníků pozemků a na vydání nutných administrativních rozhodnutí. Dovolíme si potom vás, kdo jste připraveni šlechetně  přispět k obnově VS, znovu a cíleně oslovit. Budeme velice vděčni za každou podporu. Předpokládáme, že pro příjem darů budou v mezidobí také vytvořeny profesionální podmínky, např. že bude založen potřebný institucionalizovaný dobročinný fond za účelem přijímání vašich darů jako daňově uznatelných výdajů.

Jak se již zmiňujeme na našich webových stránkách, projekt je neziskový a pokud se má zachovat komorní a intimní charakter provozu chaty a kaple, pak bude velmi potřebná mírná avšak trvalá finanční podpora všech nás, příznivců Vřesové studánky.

Děkujeme za pochopení a projevenou přízeň. Vydržte a držte nám palce.

Výbor spolku