Ukončení petice

K 17. 1. 2016 jsme ukončili sběr petičních podpisů na podporu našeho záměru v elektronické i písemné podobě. Elektronické podpisy získané z našich webových stránek byly ošetřeny o některé zdvojené a neplatné údaje a jsou uloženy v datovém souboru. Z celkového počtu 1184 zaznamenaných podpisů  můžeme uznat 1159 jako platných.

Sčítání a kontrola podpisů na tištěných arších byla ukončena 18. 2. 2016 s tím, že korektně náš záměr podpořilo 5235 příznivců.

Celkový rozsah podpory záměru na obnovu poutního místa Vřesová studánka obrovský a potěšující je i to, že příznivci jsou z celé Moravy a z různých regionů Čech. Děkujeme všem, kteří náš záměr i touto formou podpořili a vyjádřili svobodně svůj názor.

Po všech kontrolách a korektním sečtení podporujících hlasů byly v 8. týdnu letošního roku materiály v souhrnu zaslány těm, kteří jsou zmíněni v úvodu Petice:

Senátu Parlamentu ČR
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Zastupitelstvu Olomouckého kraje
Ministerstvu životního prostředí ČR
Ministerstvu kultury ČR
Obci Loučná nad Desnou
Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR

Výstava v Šumperku

Výstava v Galerii mladých Vlastivědného muzea v Šumperku, Hlavní třída 22. Šumperk.

30.10.2015 – 17.1.2016

Výstavu pořádá Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka.

Cílem výstavy je komplexně představit poutní místo Vřesová studánka v Jeseníkách a připomenout odkaz historicky dlouhodobě využívaného poutního místa, které v sobě spojuje duchovní i turistické potřeby člověka, jak původních německých, tak českých obyvatel, od dob jeho vzniku až po současnost.

Záměr bude prezentován, jak formou tištěných posterů a elektronického promítání, tak i dochovanými autentickými předměty z tohoto místa; dále pak architektonickým projektem a modelem obnovy poutního místa, včetně výsledků biologických studií o případném dopadu obnovy na přírodně unikátní lokalitu. Výstava se také pokusí zrekapitulovat prakticky nepřetržité snahy o obnovu tohoto magického místa, od vyhoření kaple v roce 1946 do dneška.

Expozice bude dále doprovozena uměleckými díly některých členů spolku; především akad. sochaře Otmara Olivy a akad. malíře Jana Jemelky i samostatnými panely přibližujícími tvorbu ostatních členů spolku – architektů Miroslava Vochty, Františka Zajíčka, Veroniky Zahrádkové a Vojtěch Jemelky.

Svou podporu záměru spolku mohou návštěvníci vyjádřit podepsáním „Petice za obnovu poutního místa Vřesová studánka“, která bude po ukončení výstavy zaslána adresátům.

Součástí výstavy bude i křest knížky o historii Vřesové studánky od historika Drahomíra Polácha s názvem „Povídání o historii a znovuzrození Vřesové studánky“. Kniha bude obsahovat obsáhlou řadu obrazové dokumentace a historických faktů, ale i otevřených otázek a překvapivých nových poznatků, které známý historik zdokumentoval.

Mottem knihy i celé výstavy je úryvek z návštěvní knihy chaty na Vřesové studánce, (z let 1853-1857), „Dřív než drahé vlasti krásná místa nevyhledáš, nepřestupuj její práh!“.

Jan a Vojtěch Jemelkovi

Pozvanka-mala